boq_redline750-2.gif

     

Transaktionstexter

Till valfri transaktionsrad i en verifikation kan man lägga en extra uppgift med information om raden, transaktionstext.

För transaktionstexten lägger man ett index som används för urval i rapporterna av texterna.

Exempel - Garantier på maskiner mm

Transaktionstexten kan använda till att hålla reda på ex. garantier på ex. korttidsinventarier som numera blir många med de ändrade regler för min. värden på inventarier som ska skrivas av årsvis.

Här kan du se exempel.

Exempel - Vinstmarginalbeskattning

Man kan använda transaktionstexterna för att hålla reda på uppgifter för vinstmarginalbeskattning, ex. för personbilar, husvagnar och liknande.

Man kan också lägga in uppgifter så man kan följa resultat per objekt.