boq_redline750-2.gif

     

Reskontra för kund - leverantör

Kundreskontra - visningsfiler ej klara

Om du skapar fakturor i BOQ så finns informationen i meny Fakturering i BOQ.

Leverantörsreskontra

Rutinerna i BOQ är gjorda så att du hela tiden arbetar i grundboken vid registrering av leverantörsfakturor.

Varje gång du lämnar grundboken görs en kontroll av bokföring mot reskontra.

Läs mera »