boq_redline750-2.gif

     

Exempelverifikat

Verifikationsexemplen är gjorda för dej som är osäker på bokföringen och kan ge lite information och hjälp att arbeta vidare

Firmastart

Det första du bokför är som regel de pengar som sätts in i rörelsen vid starten.

Läs mera »

Inkomster i rörelsen

Inkomster i rörelsen kan komma genom en rapport från en kassamaskin, från kontantfakturor eller vanliga fakturor.

Läs mera »

Varuinköp

Här kan du se mer om varuinköp i Sverige eller varuinköp från annat EU-land.

Med varor avses de produkter du köper och säljer.

Läs mera »

Kostnader i rörelsen

Nästan alla kostnader i rörelsen bokförs på samma sätt, endast vad kostnaden avser skiljer sig mellan kostnaderna.

Läs mera »

Löner i företaget

Lönerna skiljer sig mellan företagen vad avser löner till ägarna.

Ägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får inte lön utan de beskattas för den andel de har av rörelsens resultat.

Läs mera »   Ej klar

Rörelsen lån och krediter

Här kan du se mer om nytt lån till företaget och hur man även bokför amorteringar på lånet.

Läs mera »