boq_redline750-2.gif

     

Export - import mellan BOQ-program Företag/Byrå

Hos företaget - BOQ eget format

Företaget skickar bokföringen till byrån, normalt via mail.

I BOQ-exporten finns hela årets bokföring med, inklusive reskontror, löner eller andra nyttjade moduler.

Läs mera »

Hos byrån/revisorn - BOQ eget format

Byrå skickar normalt endast det arbete som gjorts på byrån.

Byrå kan även exportera hela bokföringen i vissa fall.

Läs mera »

SIE-format - om byrå och företag har olika program

SIE-formatet är ett standardformat endast för verifikationer och skickar endast själva bokföringen, alltså inga uppgifter från reskontra, löner eller andra extramoduler.

Läs mera »