boq_redline750-2.gif

     

Bokföringsarbete - EU Varuinköp

 

Bokföring av EU-inköp - momshantering

Här kan du se den manuella bokföringen av momsen på EU-inköp

och hur den kan göras med automatkontering på ett enkelt sätt.

OBS att inköp av varor / tjänster måste bokföras på egna konton för att momsrapporterna ska bli korrekt.