boq_redline750-2.gif
   

F10 - DIREQT - Klarar allt!!

När F10 - DIREQT gjordes fick vi kommentaren - 'Det är omöjligt!'

Här kan du se hur enkelt du får mängder av hjälp i rutinen.

Du kan anropa rutinen DIREQT, direkt på de flesta platser i programmet och f10bild.jpg
tom. mitt inne i grundboken med en enda tangenttryckning!  [F10]

 

I rutinen ser du saldolista för aktuellt och föregående år och du kan

 • skifta direkt mellan olika räkenskapsår och se all information från saldolista - kontoutdrag till enskild verifikation.
   
 • ​söka valfritt belopp och dessutom direkt göra sökningen genom flera räkenskapsår.
   
 • söka på en verifikationstext eller del av den och få  upp de verifikationer
  som texten passar på. Sökningen kan göras direkt i flera år.
   
 • på ett kontoutdrag, sortera ut alla poster där söktexten passar mot
  verifikationstexten eller del av den och skapa en särskild rapport
  ​ 
 • De flesta punkter i DIREQT kan skrivas ut.

Se F10 grunder » 

Se F10 extra verktyg »