boq_redline750-2.gif

     

Programmoduler

modulmeny-2.jpgVid installationen aktiveras alla normala bokföringsrutinerna.

När du är i Företagsval så syns alla flikar inkl program-moduler du inte aktiverat.

När du valt företag så visas endast de flikar/moduler som är aktiverade.

Om du köpt ditt program före maj 2008 så har du BOQ Max.

Om du inte har BOQ Max, kan du, vid behov, för en låg kostnad, uppdatera din licens till BOQ Max.

Modulerna för fakturering, kundreskontra, anläggninsregister, nyckeltal och kassaimport finns med i alla programmen och aktiveras enkelt.

Läs mer om

Modulerna för leverantörsreskontra, lönehjälpen och projektredovisning

finns alltid med i BOQ Max och QLIENT och man aktiverar dem själv.

Läs mer om

Modulen hyreshus, som också passar bostadsrättsföreningar, är en

tilläggsmodul som man köper.

Den aktiveras sedan på samma sätt som de andra modulerna.

Läs mer »