boq_redline750-2.gif

     

Kundfakturor från fakturamodulen

När företaget har bokslutsmetoden

BOQ kan hantera kundens fordringar kring årsskiftet på ett enkelt sätt även när företaget har bokslutsmetoden.

Programmet skapar hela tiden möjlighet att bokföra fakturorna på ett sätt som du kan se i bildvisningen.