boq_redline750-2.gif

     

Kontoavprickning - meny 16-2-1

Pricka av valfritt konto mot ex. kontoutdrag
Att få bank- och plusgirokonton att stämma mot de kontoutdrag vi får är enkelt, om man använder den Avprickningsrutin som finns i BOQ. Rutinen kan även användas ex. till Avräkningskonton för Lastbilscentral m fl.