boq_redline750-2.gif

     

Lönehjälpen

Här hittar du visningar av installationen av lönehjälpen och hanteringen av personaldata, löneavier etc.

 • Installation av lönehjälpen.
  Installationen är enkel och här ser du vilka uppgifter du ska lägga in för arbetet.
  Se installation »

   
 • Grunduppgifter mm
  Konton för bokföring, skatteredovisning och kontomärkningar och
  ledtexter för löneavier.
  Se Grunduppgifter »
 • Data på personalen
  På personalen lägga du in uppgifter om lön, övertidersättning OB-tillägg, skattetabell och eventuell skattejämkning mm.
  Se personaldata »
   
 • Löneavier
  Enkelt att skapa löneavier med olika lönetillägg, avdrag mm.
  Se löneavier »

    
 • Kontrolluppgifter och Fora
  Programmet skapar filer för kontrolluppgifter till SKV och skriver ut kontrolluppgifter till de anställda.
  Du kan även skapa rapportfil till Fora.
  Se KU_Fora  »
     
 • Sjukavdrag / Sjuklön semesterersättning och provision
  Nu kan du förenkla sjukavdrag resp sjuklön och räkna provisioner och lägga till semesterersättning på lönen för ex  vikarier och korttidsanställda.
  Se bildvisning »