boq_redline750-2.gif

     

Automatkontering

Notera att alla automatkonteringar vad avser moms hanteras av momsuppgifterna i meny 1-3-1 samt av uppgifter i kontoplanen.

Betr bruttovinstberäkning se Bruttovinst i menyn rapporter

Verifikationsvis automatkontering

Ibland vill man beräkna en kostnad som uppkommer genom bokföring på ett visst konto, ex utbetalning av en lön ger en skuld för sociala avgifter.

Här kan du se exempel.

Månadsvis automatkontering

Om man har många automatkonteringar som sker under månaden kan det vara praktiskt att gör konteringen månadsvis för att minska antal transaktioner.

Man kan också månadsvis kontera fasta belopp.