boq_redline750-2.gif

     
Programmoduler - Nyckeltal
Installation av nyckeltalsrapporter - Meny 1-5-6

I Chefs-rapporter kan du få ett antal nyckeltal redovisade om du har installerat denna modul.

I bildvisningen får du info om viktiga uppgifter under installationen.