boq_redline750-2.gif

     
Programmoduler - Anläggningsregister
Installation av anläggningsregistret - Meny 1-5-5

Anläggningsregistret sköter om planenliga avskrivningar på dina inventarier och
skapar rapporter, bl.a.innehavsförteckning som visar alla anskaffade inventerier 

som inte utrangerats.

I bildvisningen får du info om viktiga uppgifter under installationen.