boq_redline750-2.gif

     
Programmoduler - Fakturering / Kundreskontra
Installation av faktureringen - Meny 1-5-2

Faktureringen installeras tillsammans med reskontran.

Om du har Bokslutsmetoden för momsredovisningen så fungerar reskontran utmärkt för att hantera kundfordringar kring bokslutet.

I bildvisningen får du info om viktiga uppgifter under installationen.