boq_redline750-2.gif

     
Programmoduler - Kassaimport
Installation av kassaimport - Meny 1-5-9

Kassaimport bevakar och importerar dagskasserapporter från olika kassasystem. Om ditt kassasystem exporterar filer så kan BOQ normalt importera dem, sedan vi fått beskrivning av filen. (Typ - SIE-format)

I bildvisningen får du info om viktiga uppgifter under installationen.