boq_redline750-2.gif

     
Kontoplan Filialer Projekt

Underkonton

Underkonton för balans och resultat

Underkonto på valfritt balansunderkonto

supportbalansukonto.jpgUnderkonton på ett balanskonto hjälper dej att hålla reda på ex. olika avbetalningskontrakt på inventarier/maskiner eller fastighetslån om du är fastighetsägare.

Du kan ta ut specifikationer och kontoutdrag och får automatisk hantering av IB mellan åren och, värdefullt, du slipper lägga upp en mängd balanskonton för att få motsvarande kontroll.

Underkonto på valfria resultatkonton

supportresultatuk.jpgDessa underkonton är används för att få en anpassad specialrapport.

Du kan ex. hålla reda på kostnaden för företagets personbilar och se kostnaden bil för bil på ett enkelt sätt.

OBS För bilar och maskiner som är företagets huvudverksamhet bör du använda filial/kostnadsställe-redovisning.

Du kan ha fem olika grupper av resultatunderkonton, varav nr 1 är reserverad för lönehjälpen.