boq_redline750-2.gif

     

Kontoplan

Kontoplanens uppbyggnad

SupportKPlan-2.jpgOm du inte vet hur kontoplanen är uppbyggd så får du mycket information och hjälp i den här visningen.

Det blir mycket enklare att förstå bokföringen om du vet lite om hur grunden i kontoplanen är.

Hitta konto i kontoplanen

supportkplan1.jpg

Det finns flera sätt att söka konton i kontoplanen.

Här får du flera exempel på snabba metoder, framför allt direkt i grundboksarbetet dvs. när du bokför.

Uppläggning av konton

supportkplan2.jpgDu kan alltid snabbt lägga upp ett konton, direkt under bokföringsarbetet, i grundboken.

Här visar vi hur du gör och vilka uppgifter som kontot innehåller, exempelvis hjälp- och momsstyrningar.

Radera konton

supportkplan3.jpgDu kan radera konton du inte behöver, men systemet kontrollerar att du inte använt dem de sista två åren.

Det mesta blir enklare om man tar bort de konton man definitivt inte kommer att använda i verksamheten.