boq_redline750-2.gif

     

Projekt

Projektredovisning

supportprojekt.jpgProjektredoviningen ger möjlighet till bevakning och resultatuppföljning på varierande typer av projekt.

För en VVS-firma kan det ex. vara installation i ett enskilt hus, för en idrottsförening ex en speciell tävling, för en butik ex ett utställningstillfälle och liknande.

Se bildvisning »  EJ KLAR