boq_redline750-2.gif

     

Varuinköp

Varuinköp i Sverige

Varor vi köper in och sedan säljer, bokförs på konto för varuinköp.

Här kan du se hur ett normalt varuinköp bokförs.

Varuinköp från annat EU-land

De varor vi köper från annat EU-land hanteras på ett speciellt sätt eftersom uppgifter om detta ska redovisas senare i momsrapporten.