boq_redline750-2.gif

     

Egen insats vid start av företaget

När ett företag startas så satsar ägaren kapital för rörelsen.

Nedan finns exempel om hur du bokför insatsen i olika företagstyper.

Start av enskild firma

Här ser vi hur ägaren satsar ett belopp vid starten för de första löpande utgifterna.

Start av aktiebolag

Insatsen vid start, aktiekapitalet, är bestämt i bolagsordningen och bokförs som exempel i visningen nedan.

Start av handelsbolag

Ett handelsbolag har flera delägare och i bokföringen håller man reda på resp delägares insats i företaget.

Start av ekonomisk förening

Insatserna i en ekonomisk förening bestäms i föreningen stadgar liksom vilka som ska vara intressenter i föreningen.