boq_redline750-2.gif

     

Hyresavier och bokföring

Skicka avier/fakturor och bokföring

Tablå med alla lägenheter/hyresgäster som kan sorteras efter olika regler.

Debitering av hyror och utskrift av avier resp. fakturor.

Bokföring av hyresbetalningar.