boq_redline750-2.gif

     
Grunduppgift

Hyresgäster

Hyror-avier

Registrering av lägenheter och lokaler

Lägenheter, hyresgäster och avgifter

Uppläggning av lägenheter,  lokaler och kostnader som ex. motorvärmare, tvättstuga mm.

Registrering av hyresgäster med adress, telefon.

Regler för lokaler ex med indexreglerad hyra.