boq_redline750-2.gif

     

Hos byrån / revisorn

Import av fil från företaget/klienten

Klienten kan exportera bokföring plus reskontror, löner, fakturor mm.

Kom överens med klienten om vad som ska skickas.

Undvik att användas SIE-format om du inte endast vill ha verifikationerna.

Skicka fil till företaget/klienten

Byrån kan skicka enbart de verifikationer man gjort, normalt bokslutsomföringar eller rättelser.

Byrån kan även skicka en specialexport som kan innehålla bokföring, reskontra osv. alltså alla BOQ filtyper.

Båda typerna importeras på samma sätt hos klienten