boq_redline750-2.gif

     

Hos företaget

Hos byrån SIE-format

Hos företaget / klienten

Skicka bokföringen till byrån via mail

Använd BOQs egen export om din byrå har vårt byråprogram.

Du kan då skicka med reskontror, löner mm som kan vara bra för byrån att få. Du får ange vilka uppgifter du ska skicka i en lista, både överskådligt och enkelt.

Import av fil från byrån

Byrån kan skicka enbart de verifikationer man gjort, normalt bokslutsomföringar eller rättelser.

Byrån kan även skicka en specialexport som kan innehålla bokföring, reskontra osv. alltså alla BOQ filtyper.

Båda typerna importeras på samma sätt.