boq_redline750-2.gif

     

Leverantör

Leverantörsreskontra
 

Installation av reskontran - meny 1-5-1

Reskontran måste aktiveras så att du får upp Leverantörs-fliken.

Du får lägga in grunduppgifterna.

Ingående uppgifter till reskontran - meny 5-5-4

Om du har bokförda fakturor i bokföringen när du installerar reskontran så måste du registrera dem även i reskontran.

Bokföring av leverantörsfaktura - meny 2-1

När du bokför en leverantörsfaktura får du samtidigt lägga in fakturauppgifterna som fakturanummer, förfallodag mm.

Varje gång du avslutar grundboken kontrollerar programmet att reskontran stämmer mot bokföringen.

Betalning via filöverföring - meny 5-5-3  5-2-1

Du kan skapa betalningsfiler i BOQ för överföring till din bank eller bankgirot.

Bokföring av fakturabetalninga - meny 2-1

När fakturor betalts så kan du enkelt pricka av dem i en lista när de ska bokföras.