boq_redline750-2.gif

     

Automatik

Momsmeny Kontroll

Automatkontering av moms
 

Automatkontering av utgående moms på försäljning

Automatkontering av utgående momsen styrs av inställningar i kontoplanen samt grundläggande momsinställning i momsuppgifterna.

Automatkontering av moms på totalbelopp

Det finns ett snabbt sätt att automatkontera momsen under bokföringsarbetet. Om man följer standardsättet att registrera, betalt belopp, momsbelopp, och sist typ av kostnad eller intäkt så kan momsen hanteras automatiskt på rad 2 i grundboken.

OBS metoden är snabb och bekväm, men blandade momssatser på sammaverifikation får du hantera på ett speciellt sätt.

Automatkontering av ingående momsen

Automatkontering av den ingående momsen kan göras om man anger det i den grundläggande momsinställningen.

Därefter ställer man in uppgifterna för alla konton i kontoplanen.

Metoden används främst om man registrerar uppgifter från en kassajournal.