boq_redline750-2.gif

     
Debet/Kredit

Sök konton

Sök konton

Kontoplanens uppbyggnad

SupportKPlan-2.jpgOm du inte vet hur kontoplanen är uppbyggd, så får du mycket information och hjälp i den här visningen.

Det blir mycket enklare förstå bokföringen om du vet lite om hur kontoplanen är indelad.

Hitta konto i kontoplanen

supportkplan1.jpg

Det finns flera sätt att söka konton i kontoplanen.

Här får du flera exempel på snabba metoder, framför allt direkt i grundboksarbetet dvs. när du bokför.