boq_redline750-2.gif

     

Rot & Rut ROT-avdrag och Hushållstjänster

Installera rutin för Husarbeten - meny 9-4-7

När du ska fakturera och använda skattereduktionen för Husarbeten så måste du registrera bl a vilka konton du ska använda för arbetet.

På kunder som ska ha skattereduktion måste några uppgifter i kundens data registreras.

Läs mera »

Gör fakturor med Husarbeten - meny 9-1-1

Faktureringen sker efter samma grundprincip för alla husarbeten.

Man kan behöva skapa fakturor på olika sätt och här hittar du mer info om det.

Man kan även behöva korrigera en faktura.

Läs mera »

​Skatteverket - meny 9-6-x

Här hittar du hjälp om hur man hanterar de skattereduktion som skatteverket ska betala ut till ditt företag.

Du hittar också möjligheter att göra rättelser och korrigeringar.

Läs mera »