boq_redline750-2.gif

     

Bruttovinstberäkning

Många skapar en verifikationsvis automatkontering mot försäljningskontot med en bestämd bruttovinst. Det ger många transaktioner plus att man har svårt att räkna om alla uppgifterna när bruttovinsten ändras.

BOQ kan skapa en beräkning i samband med att rapporten beställs vilket hanterar båda nämnda problemen.

Om du inte vill ha bruttovinstberäkning i rapporterna, dvs du har ingen 

egentlig varuförsäljning, så ställer du in det i meny 3-3-2

Beräkna en fast bruttovinst

Det enklaste sättet är att använda en fast bruttovinst.

Här kan du ser hur enkelt det är att skapa den möjligheten för rapporterna.

Beräkna kontovis bruttovinst

Om man har ett varierat sortiment med flera olika bruttovinster så kan man skapa upp till 16 olika grupper för att få bra grundberäkningar.

Kontona grupperas då två och två - försäljning mot inköp.