boq_redline750-2.gif

     

Artiklar, priser och rabatter

Artikel och textregister - meny 9-4-1

I artikelregistret kan man även hantera återkommande informationsrader ex. rubriker mm. Registret sparar mycket arbete vid återkommande registreringar.

Läs mera »

Ändra priser - meny 9-4-4

Här finns en rutin som hjälper dej att snabbt ändra priserna i ditt artikelregister.

Läs mera »

Rabattsystem - meny 9-4-8

I faktureringen kan du hela tiden ange valfria rabatter. Rabattsystemet innebär att du kan skapa ett fast rabattregister med 5 olika rabattlistor som var och en kopplats till 5 olika varugrupper.

Läs mera »